חצרים

פרוייקט חצרים 

הסתיים

ביצוע של 32 יח"ד בתים פרטיים.