מי זכאי לתמ"א 38
תמ"א 38 היא תוכנית ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. התוכנית אושרה לראשונה בשנת 2005, מתוך מטרה לאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק מבניין ללא צורך בהכנת תוכנית מפורטת. השאיפה המקורית של החוק הייתה לעודד בעלי דירות לחזק את המבנים שבבעלותם, לצורך כך ניתן תמריץ של תוספת זכויות בנייה לבניין לצורך מימון החיזוק, הרעיון הכללי הוא התאגדות הדיירים לתוכנית ומכירת זכויות הבנייה ליזמי בנייה בתמורה לחיזוק הבניין .

תוכנית התמ"א מעגנת בתוכה גם פטור ממיסים: פטור מלא מהיטל השבחה ומס שבח. סעיף 23 לתכנית מאפשר לכל רשות ליזום תכנית פרטנית לתמ"א 38 בגבולות הרשות  ולהתאים את זכויות הבנייה לצרכי הישוב, זו אחת הסיבות לכך שיש הבדלים גדולים בין הרשויות ביישום התכנית.
האם אני גר בבניין מתאים לתוכנית?
 • תנאי סף לתווכנית תמא 38 הם:
 • הבניין הוקם לפני 1980.
 • קביעת מהנדס בניין שהבניין נדרש לחיזוק.
 • היקף התוכנית(קומות) ומימושה תלוי ברשות המקומית והגבלותיה השונות.
 
מבנים שאינם בתוכנית-
 • מבנים שתקן 413 פטר מחיזוק
 • מבנים להריסה בצו בית משפט
 • מבנים שנקבעו להריסה ובנייה
 • מבנים ללא היתר בנייה
 
אז מה ההבדל בין תמ"א חיזוק לבין הריסה ובנייה?
 
תמ"א חיזוק ובנייה:
 • הסכמת דיירים -67%  מבעלי הזכויות
 • תוספת עד 2.5 קומות למבנה (תלוי אישור וועדה מקומית)
 • הרחבת יח"ד עד 25 מ"ר הכוללים ממ"ד תקני.
 • הוספת מעלית
 • סגירת קומת העמודים לדיור חדש או לחללי שרות לבניין.
 • פטור מיסוי
 
תמ"א הריסה ובנייה
 • הסכמת דיירים -80%  מבעלי הזכויות.
 • בד"כ מעבר ל 2.5 קומות.
 • קבלת דירה חדשה מוגדלת  עד 25 מ"ר ( תלוי רווחיות היזם ובגודל זכויות הבנייה הניתנים ).
 • מחסנים וחניות.
 • פטור מיסוי.
 
נכתב ע"י  רמ-אל לביא מנהל השיווק של חברת "פרפקט יזמות בנייה והשקעות בע"מ "
  ram-el@perfectpro.co.il